• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

กาฬสินธุ์ ชาวตำบลเหนือลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บไว้สร้างปราสาทรวงข้าว ในงานบุญคูณลาน ปี 67

เทศบาลตำบลเหนือ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลเหนือ จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเทศบาลตำบลเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ณ แปลงนาสาธิต บ.หนาดใต้ หมู่ที่ 3 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของวิถีชีวิตชาวนาคนอีสาน และเพื่อเก็บเกี่ยวรวงข้าวไว้สร้างปราสาทรวงข้าว ในงานบุญคูณลานในปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวัญณวัช จุลบุรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเหนือ และรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายประยูร จำเริญเจือ ปลัดเทศบาลตำบลเหนือ นายสมัย แจ่มศักดิ์ ประธานสภา และสมาชิกสภา กำนันยงรักร สารพล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อาสาสมัครสาธารณสุข พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและพี่น้องประชาชนชาวตำบลเหนือ ร่วมแรงร่วมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อนำไปสบทบบุญคูณลานจัดทำปราสาทรวงข้าววัดเศวตวันวนาราม ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวตำบลเหนือที่จัดขึ้นทุกวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ของทุกปี

สำหรับงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ปราสาทรวงข้าว ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวอิสานแล้ว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งงานปราสาทรวงข้าว ได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลเหนือ และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถร่วมชมความงดงามของปราสาทรวงข้าวได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่วัดเศวตวันวนาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอบคุณรูปภาพจากเทศบาลตำบลเหนือ

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!