• เสาร์. ธ.ค. 3rd, 2022

วก.กาฬสินธุ์ เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เรียนเสาร์-อาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประจำปีการศึกษา 1/2565 วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101 – 1201) วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1101 – 1202) วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101 – 1203) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 3 มิ.ย. 2565 ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,510 บาท รับวิชาละ 20 คน เริ่มเรียนวันที่ 5 มิ.ย. – 1 ต.ค. 2565 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 หรือโทร. 089 572 2232 คุณครูนราทิพย์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รด.ต้นแบบนวัตกรรม วก.กส. พัฒนาเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ”
เลขาฯ กอศ. ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
นศ.ทุน กสศ. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์สร้างทีม “ทีมนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์” ลงพื้นที่ดูงานการผลิตข้าวเม่า เตรียมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มมูลค่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ช่วยชุมชน