• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ คัดเลือกทีม TEEN DANCERCISE เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2023 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหายาเสพติด รณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน “วัยรุ่น วัยใส จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เสพสารเสพติด และไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน” โดยมีเด็ก เยาวชน สถานศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด จำนวน 15 ทีม

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อพัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรม เปิดโอกาสให้เยาวชนให้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เยาวชนชื่นชอบ โดยปีนี้การประกวดแบ่งเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น Junior อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1 ทีม, รุ่น Pre -Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ จำนวน 6 ทีม และรุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป- 22 ปีบริบูรณ์ จำนวน 8 ทีม

ผลการประกวดทีมที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประกวดระดับภาค รุ่น Junior ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม A.N.B.K.S. Cheers โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ รุ่น Pre Teenage ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ฺBKS Darlene (บีเคเอส ดาร์เลเน่) โรงเรียนบัวขาว รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม T.K.J เจ้าท่า รร ท่ากลางแจ้งจมวิทยา อ.กมลาไสย รุ่น Teenage ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม NUTPOP (นัดพบ) สังกัด อิสระ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม DAWDEL สังกัด อิสระ

 

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!