• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และอำลาอาลัยสานสายใยน้องพี่

วันที่ 8 ก.พ. 2566 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และอำลาอาลัยสานสายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา คณะวิทยากร ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อสถาบันหรือทำงาน ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและอำลาอาลัยสานสายใยน้องพี่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รวมจำนวน 330 คนเข้าร่วมโครงการฯ

โดยหลังจากพิธีเปิด นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต่อด้วย นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการ และนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ ตามด้วยวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์, วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, วิทยากรจากประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีงานวัดผล งานทะเบียน งานกิจกรรม งานแนะแนว ได้ชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรมอำลาอาลัยสานสายใยน้องพี่ “บายศรีสู่ขวัญ”

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!