• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ ชาวบ้านเดือดร้อนกลิ่นเหม็นทั้งหมู่บ้าน เรียกร้องขอคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน

ชาวบ้านแก้งเดื่อ หมู่ 8 บ้านคำโพนทอง หมู่ 7,13 บ้านบึงทอง หมู่ 9 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนทางกลิ่นเหม็น เชื่อว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ทั้งเด็ก-คนแก่ คนป่วย เป็นโรคทางเดินหายใจ ต้องอดทนสูดดมกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว มานานกว่า 20 ปี ออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอคืนอากาศบริสุทธ์กลับคืนสู่ชุมชน

นายสากล อำไพศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านแก้งเดื่อ ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นำลูกบ้าน จำนวน 125 คน ร่วมลงชื่อในหนังสือรายงานการประชุมประจำหมู่บ้าน เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษ มีกลิ่นเหม็นทางอากาศ ทำให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแก้งเดื่อ ซึ่งมีทั้งเด็ก คนแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น โดยเชื่อว่ากลิ่นเหม็นดังกล่าวน่าจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เหนือทิศทางลม ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 2 กม.

ชาวบ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กลิ่นเหม็นดังกล่าว เมื่อสูดเข้าไปจะได้กลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง บางคนถึงกับเกิดอาการ แสบจมูก แสบคอ ไอ จาม หน้ามืด เวียนศีรษะ และอาเจียนออกมา ชาวบ้านทุกคนต้องอดทนสูดดมกลิ่นเหม็นดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเวลาหลัง 19.00 น. ไปยันรุ่งเช้าของอีกวัน โดยกลิ่นเหม็นคล้ายกับแก๊สไข่เน่า เหม็นเหมือนกับกลิ่นซากสัตว์่ตาย จะโชยมาเป็นช่วง ๆ ตลอดทั้งคืน ทำให้เด็ก คนแก่ คนป่วย และทุกคนในหมู่บ้านต้องอดทนสูดดมอยู่กลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยขณะนี้ มีชาวบ้านได้ล้มป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหลายคนแล้ว

จึงอยากจะขอความเมตตาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของอากาศในทิศทางลมที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์กลับคืนมา

ขณะที่ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง หมู่บ้าน คำโพนทอง หมู่ 7,13 บ้านบึงทอง หมู่ 9 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ พบว่าผู้นำของหมู่บ้าน ก็ได้มีการประชุมหาในเรื่องผลกระทบจากเหม็นเช่นเดียวกัน โดยชาวบ้านคำโพน และบ้านบึงทอง อยู่ในรัศมีใต้ทิศทางลมจากต้นตอที่เชื่อว่าเป็นแหล่งกลิ่นเหม็น ประมาณ 5 กม. ชาวบ้านพูดเสียงเดียวกัน อยากให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นให้หมดไป เพราะเดือดร้อนมาก เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วแต่ก็ไม่เคยได้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างจริงจัง

ตัวแทนชาวบ้าน บ้านแก้งเดื่อ หมู่ 8 บ้านคำโพนทอง หมู่ 7,13 บ้านบึงทอง หมู่ 9 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ ได้ฝากขอความเมตรไปถึงเจ้าของต้นตอ ที่เชื่อว่าเป็นแหล่งที่ปล่อยกลิ่นเหม็นออกมา ขอให้ออกมารับผิดชอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการพูดคุยช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การใช้ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข