• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์วันนี้ พบค่า PM 2.5 ทะลุ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เตือนออกจากบ้านควรสวมแมส หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

กาฬสินธุ์ – สภาพอากาศของจังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ (7 เม.ย. 2566) เวลา 07.00 น. พบมีค่า PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหลายอำเภอ อันดับ 1 ท่าคันโท 124.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลฝุ่น PM 2.5 เรียงลำดับตามอำเภอที่พบมีค่าเกินมาตรฐาน อันดับ 1 ท่าคันโท 124.5, นาคู 121.2, เขาวง 121.1, คำม่วง 114.4, สามชัย 113.2, หนองกุงศรี 107.9, ห้วยเม็ก 106.6, สมเด็จ 105.2 และ ห้วยผึ้ง 102.1 ตามลำดับ (หน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

จากสภาพมลพิษทางอากาศดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อเป็นการป้องกันมลพิษทางฝุ่น หรือหากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ควรสวมแมส ใส่แว่นตา เพื่อรักษาสุขภาพ ป้องกันโรคภัยทางระบบทางเดินหายใจไว้ด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com