• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์เปิดรับสมัครผู้ทรงฯ สภาเกษตรวันแรกคึกคัก

จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรฯวันแรกคึกคัก มีผู้มาสมัครฯตั้งแต่เช้า ณ ศาลากลางชั้น 4 เริ่ม 18 เมษายน ถึง 22 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. วันแรกของการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกษตรกรมาสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างคึกคัก ณ สถานที่รับสมัครฯ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางชั้น 4 ส่วนมากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ซึ่งเป้าหมายให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน พืช สัตว์ และประมง จำนวน 5 คน โอกาสนี้ สกจ.กาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ประสบผลสำเร็จจากการประกอบอาชีพด้าน พืช สัตว์ ประมง มาสมัครเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง ชั้น 4 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่รับสมัคร คือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางชั้น 4 คุณสมบัติที่สำคัญ คือ เป็นเกษตรกรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ประสบผลสำเร็จจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้าน พืช สัตว์ และประมง โดยสำนักงานฯ ได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ที่ 18 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ สำหรับการจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครอย่างใกล้ชิด ผลปรากฏว่าวันแรกมีผู้มาสมัครกันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือผู้ประสบผลสำเร็จด้านพืช ส่วนด้านสัตว์ และประมง ยังพบว่ามีจำนวนน้อย โอกาสนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ประสบผลสำเร็จจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้าน พืช สัตว์ หรือ ประมง มาสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงวุฒิ เพื่อรับการเลือกจาก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 จำนวน 5 คน แยกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน พืช สัตว์ ประมง อย่างละ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน พืช สัตว์ ประมง อีก 2 คน รวมจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 คน ก่อนที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรก จำนวน 21 คน เพื่อคัดเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง ชั้น 4 โทรศัพท์ 043 816759 ในวันเวลาราชการ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!