• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วันแรงงาน จ.กาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่มีระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 15 แห่ง ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น จำนวน 3 ราย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองให้กับผู้ใช้แรงงาน

วันนี้ (28 เม.ย. 2566) ขบวนของสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน อันเป็นการแดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงสำคัญของแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงพลังป้องกันไม่ให้แรงงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งเสริมให้สถานที่ทำงานของแรงงานเป็นพื้นที่ปลอดภัย เคลื่อนเข้าสู่ที่วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 จากนั้น นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น จำนวน 3 ราย มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 15 แห่ง และรับมอบชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV DNA Self Collection) จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ใช้แรงงานต่อไป

จากนั้นนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตำแหลก ยาเสพติด สิ่งที่เป็นภัยกับผู้ใช้แรงงาน เป็นสัญญาณพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

นางจุฬารัตน์ อินตะเทพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร และสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ตระหนักและให้ความสำคัญของพี่น้องแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับพี่น้องแรงงาน สำหรับงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 มีการประกวดส้มตำลำซิ่ง การแข่งขันกีฬามหาสนุก กีฬาสากล และบูธกิจกรรมการให้บริการแก่ผู้ใช้แรงงาน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!