• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ส่งเสริมเกษตรกรปลูกมะรุมขายเมล็ดครัวเรือนละ 10 ต้น เสริมรายได้แบบเกษตรผสมผสานตามวิถีพอเพียง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบต้นกล้า “มะรุม” แก่เกษตรกรที่ สมัครร่วมโครงการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ คนละ 10 ต้น เพื่อนำไปปลูกแบบผสมผสานตามวิถีพอเพียง เพื่อใช้เป็นอาหารในครัวเรือน และเสริมรายได้ด้วยการขายเมล็ดให้บริษัทรับซื้อ โดยโครงการฯจะเริ่มดำเนินการในต้นฤดูฝน ปี 2566 นี้

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า โครงการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะรุม แบบเกษตรผสมผสานที่บ้านเรือน ครัวเรือนละ 10 ต้น เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมะรุมเป็นพืชปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทั้งการเพาะเมล็ด และการชำกิ่ง ประโยชน์ของมะรุม สามารถนำไปทำเป็นอาหารได้ทั้ง ใบอ่อน ยอดอ่อน และฝักอ่อน ส่วนเมล็ดแก่สามารถนำไปจำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อ ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท เป็นการเสริมรายได้ให้เกษตรกร โดยบริษัทรับซื้อจะนำเมล็ดที่แก่และแห้ง ไปสกัดเป็น “น้ำมันมะรุม” เพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอางประเภทบำรุงผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเกษตรกรกลุ่มแรกจาก อ.หนองกุงศรี และ อ.ห้วยผึ้ง สมัครร่วมโครงการฯ และรับต้นกล้าฟรี คนละ 10 ต้น โดยคาดว่าหลังปลูกประมาณ 8 เดือน ก็สามารถนำผลผลิตเมล็ดมะรุมแห้ง มาจำหน่ายได้  อีกทั้ง การปลูกมะรุมแบบเกษตรผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มรายได้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG) อีกด้วย

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดและรับต้นกล้ามะรุมฟรี ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-816759 ในวันเวลาราชการ

#OKAY KALASIN #SMART GREEN CITY #โครงการปลูกมะรุมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!