• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

ชาวนากาฬสินธุ์สุดระทม กัดฟันสู้ไถดินแข็งแห้งแล้งหนัก

ชาวนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบปัญหาภัยแล้งหนัก ฤดูทำนาฝนไม่ตกตามฤดูกาล จำเป็นต้องทำนาบนพื้นที่อันแห้งแล้ง ท่ามกลางแดดร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา ได้แต่คาดหวังฝนจะตกลงมาช่วยให้เมล็ดข้าวออกหน่อ ขณะที่ชาวนาอีกราย ทำนาไม่ได้ผลผลิตเพราะขาดน้ำ ต้องแบ่งให้เช่าปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน วอนหน่วยงานรัฐ ช่วยเหลือหาแหล่งน้ำ

(3 มิ.ย. 2566) นายหนูรัก พัฒนสาร (เสื้อสีส้ม) อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นำรถไถนาแบบเดินตาม มาไถนาบนพื้นดินที่แห้งแล้งจนฝุ่นตลบเพราะไม่มีน้ำปล่อยเข้าที่นา เพื่อเตรียมดินสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ท่ามกลางไอแดดที่ร้อนระอุกว่า 40 องศา ในการทำนาบนเนื้อที่ 4 ไร่ ของตนเองเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ฤดูเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน

ซึ่งฤดูกาลทำนาในปีนี้ พบว่าฝนไม่ตกลงมาตามฤดูกาล ทำให้ชาวนาประสบปัญหาภัยแล้งอย่างแสนสาหัส แต่เมื่อฤดูทำนา ชาวนาก็ต้องทำนาถึงแม้ไม่ฝนตกลงมาก็ตาม ก็ต้องทำนาบนพื้นที่แห้งแล้งตามประเพณี หากจะรอให้ฝนตกลงมาก่อน ก็จะมีความล่าช้าเลยฤดูกาลของทำนาออกไป

นายหนูรัก เปิดเผยว่า เมื่อฝนไม่ต้องก็ต้องทำนาแห้งไปก่อน เพื่อรอให้ฝนตกลงมา โดยในปีที่ผ่านมาเมื่อถึงเวลาทำนา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ฝนก็จะตกลงมามีน้ำเต็มท้องนา ให้ได้ลงมือไถหว่านข้าวและปักดำ แต่ในปีนี้จะมีความแห้งแล้งมากกว่าทุกปี จึงอยากจะฝากถึงหน่วยงานของภาครัฐช่วยเหลือ ในเรื่องแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเพาะปลูกข้าวให้ด้วย หากฝนไม่ตกอย่างนี้ต่อเนื่องออกไป ข้าวที่หว่านไว้ก็คงไม่เกิด ถูกแมลงหรือนกกัดกินจนหมดเป็นแน่ แล้วอย่างนี้ชาวนาจะมีข้าวกินได้อย่างไร ลำพังก็ยากจนอยู่แล้ว จะให้ไปซื้อข้าวกินอีกคงลำบากแน่

ขณะที่ นายบุญมา ดอนวิรัตน์ (เสื้อสีดำ) อายุ 67 ปี ชาวนาบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 103 หมู่ 7 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตนมีที่นาอยู่ 7 ไร่ ในปีนี้ ฝนทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาล ถือว่าประสบปัญหาภัยแล้งมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณนาดอน ถ้าประสบภัยแล้งเช่นนี้ ทำนาไม่ได้ผลผลิต จึงแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรรายอื่น เช่าปลูกอ้อย เหลือไว้ปลูกข้าวบางส่วน เพื่อปลูกข้าวไว้พอกินในครอบครัว แต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงเจอภัยแล้งอย่างหนัก ไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำฝนให้ได้ทำนาหรือไม่ โดยอยากจะขอวิงวอน หน่วยงานภาครัฐ มาช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งน้ำการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ปลูกข้าว และพืชผักอย่างอื่นสำหรับการดำรงชีพของชาวบ้าน

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ชาวนาในพื้นที่ อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ หลายราย ต้องประสบปัญหากับภัยแล้ง ถึงแม่ว่าไม่มีฝนตกลงมา แต่ก็จำเป็นต้องทำนา โดยมีการว่าจ้างรถไถนาไร่ละ 350 บาท บนพื้นดินที่แห้งแล้งก็จำเป็นต้องทำ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com