• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

จ.กาฬสินธุ์  เปิดงานวิสาขปุณณมีปูชาอย่างยิ่งใหญ่ นางรำกว่า 2,000 คนรำบูชาพระธาตุยาคู

จังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดงานเทศกาลวิสาขปุณณมีปูชาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคูและนางรำกว่า 2,000 คนรำบูชาพระธาตุยาคู  ท่ามกลางทะเลธุงและอุโมงค์ธุงแห่งแรกของประเทศ ที่ชาวกาฬสินธุ์ร่วมกันรังสรรค์เพื่อนักท่องเที่ยว

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 15.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย   รอดงาม  นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายสำเริง ม่วงสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมขบวนน้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคู ขันหมากเบ็งและพานบายศรีสามชั้น  จากซุ้มประตูเมืองไปยังพระธาตุยาคู  โดยมีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จากทุกอำเภอเข้าร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา

จากนั้นนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดงานเทศกาล  วิสาขปุณณมีปูชา  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2566 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่  ท่ามกลางทะเลธุงที่สวยงาม กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรงน้ำพระธาตุยาคู  การรำบูชาพระธาตุยาคูรวมนางรำกว่า 2,000 คนร่วมรำบูชาพระธาตุยาคูอย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม  การเวียนเทียนและ ห่มผ้าองค์พระธาตุยาคู    นอกจากนั้นยังมีการแสดงแสงสีเสียง ชุด ฮอยเสมาพิมพาพิลาป ตื่นตากับการแสดงของหมอลำกาฬสินธุ์เฟสติวัล โดยจะรวบรวมศิลปินหมอลำชื่อดังจำนวนมากมาเปิดการแสดง นำโดยวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ ศิลปินภูไท  มีการแสดงโปงลางสังคีตอีสานจากโรงเรียนร่องคำ และการประกวดสาวงามภูษิตาฟ้าหยาด พร้อมจับจ่ายซื้อของในตลาดโบราณ เฮือนอีสาน

งานในปีนี้จะมีจุดเช็คอินเพิ่มขึ้น มีอุโมงค์ธุง นำมาผสมผสานวัฒนธรรม ความหลากหลายของแต่ละอำเภอ โดยการผลักดัน “Soft Power” อารยธรรมทวารวดีจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างคุณค่า และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำดี ทำงาน และทำเงิน สืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รังสรรค์ด้วยความตั้งใจ  นักท่องเที่ยวจะได้อิ่มตา  อิ่มใจ  อิ่มบุญ และอิ่มท้อง อย่างแน่นอน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com