• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

เมืองน้ำดำพบตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่พุ่งแรงถึง 332 ราย โผล่คัตเตอร์ใหญ่ปราสาทรวงข้าวงานบุญคูณลาน 29 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์ โผล่คัตเตอร์ใหญ่ปราสาทรวงข้าวงานบุญคูณ ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ วันเดียว 29 ราย ตั้ง รพ.สนามรับผู้ป่วยรายใหม่ที่โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ พร้อมขอรับบริจาคน้ำดื่ม ชุดที่นอน อุปกรณ์ยังชีพให้กับผู้ป่วยผ่านทางเทศบาลตำบลเหนือ ภาพรวมผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ของจังหวัดกาฬสินธุ์พุ่งแรงถึง 332 ราย

วันนี้ 19 ก.พ. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 332 ราย (ข้อมูลวันที่ 18 ก.พ. 65) แยกเป็น ผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 304 ราย หายป่วยแล้ววันนี้ จำนวน 116 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 14,906 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม ปี 65 มีจำนวน 4,122 ราย หายป่วยสะสม 13,034 ราย ผู้ป่วยยืนยันกำลังรักษา 1,780 ราย และเสียชีวิตสะสมแล้ว จำนวน 92 ราย

สื่อสารความเสี่ยงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 332 ราย แยกเป็นคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อที่มีการระบาดต่อเนื่อง 115 ราย ประกอบด้วย

– การติดเชื้อเชื่อมโยงหมอลำ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน 22 ราย
– การติดเชื้อในกลุ่มพระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก 18 ราย
– การติดเชื้อในงานบุญคูณลาน ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 29 ราย
– การติดเชื้อเชื่อมโยงโรงงานไก่สด บ้านคำลือชา อำเภอสหัสขันธ์ 7 ราย
– การติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลคำม่วง 2 ราย
– การติดเชื้อในกลุ่มนักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด 2 ราย
– การติดเชื้อในงานศพ หมู่ 12 บ้านหัวขัว ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย 5 ราย
– การติดเชื้อในโรงครัว โรงพยาบาลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย 3 ราย
– การติดเชื้อในครอบครัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี 1 ราย
– การติดเชื้อในครอบครัว หมู่ 10 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี 1 ราย
– การติดเชื้อในครอบครัว หมู่ 11 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก 2 ราย
– การติดเชื้อเชื่อมโยงวิทยาลัยเทคนิคเขาวง โรงเรียนสมฤทัย อำเภอเขาวง 2 ราย
– การติดเชื้อเชื่อมโยงการติดเชื้องานศพ หมู่ 10 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง 2 ราย
– การติดเชื้อเชื่อมโยงผู้ติดเชื้อในสนามชนไก่ บ้านประปา บ้านคำไผ่ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ 3 ราย
– การติดเชื้อโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ 2 ราย
– การติดเชื้อของกลุ่มพนักงานร้านอาหารเรือนไทยลิซ่า อำเภอสมเด็จ 4 ราย
– การติดเชื้อในครอบครัว หมู่ 14 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด 1 ราย
– การติดเชื้อในชุมชน หมู่ 12 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด 1 ราย
– การติดเชื้อในชุมชน หมู่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด 2 ราย
– การติดเชื้อในชุมชนบ้านโนนค้อ หมู่ 8, 12 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง 2 ราย
– การติดเชื้อเชื่อมโยงคลัสเตอร์นักเรียน บ้านคำเชียงวัน ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ 1 ราย
– การติดเชื้อในครอบครัว หมู่ 5 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 ราย
– การติดเชื้อเชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 ราย

การติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 16 ราย

พบจากผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 189 ราย , มาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างสังเกตอาการ 12 ราย และ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 0 ราย

ยังพบข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีจำนวนผู้ป่วยสะสมในปี 65 สูงถึง 1,299 ราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 4 ราย

อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุขให้ข้อมูลเรื่องการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์โอมิครอนว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีความรุนแรง รักษาให้หายได้ง่าย แต่กระนั้นก็เป็นที่ภูมิต้านทานของแต่ละบุคคล เพราะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วหลายเข็มก็ยังติดซ้ำอีกได้ ซึ่งเห็นชัดได้ว่าการป้องกันการติดเชื้อที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือการป้องกันตัวเอง ทั้งการงดเดินทางไปยังพื้นที่เสียง ที่มีการชุมนุมแออัด ออกจากบ้านให้สวมแมสตลอดเวลา พกเจลล์แอลกอฮอล์ตลอด และหมั่นล้างมือบ่อยๆ การ์ดอย่าตก อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกันต่อสังคม

จึงขอเชิญชวนประชาชนพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ปรากฎในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยัน เข้าตรวจคัดกรองตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังเป็นที่วิตกกังวลของคนกาฬสินธุ์ และคนไทยในขณะนี้ด้วยกัน ออกจากบ้านขอให้สวมแมสตลอดเวลา หมั่นล้างมือ พกเจลล์แอลกอฮอล์ และพยายามเลี่ยงเข้าพื้นที่ที่มีการชุมนุมแออัด

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการใกล้บ้านท่าน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนคนกาฬสินธุ์ ร่วมใจสู้ภัยโควิด 043-019760

“ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน”