• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ศิษยานุศิษย์จัดงานมุฑิตาสักการะ 78 ปี หลวงพ่อพระครูโสภณวินัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอยางตลาด

วันนี้ (15 ส.ค. 2566) ที่วัดบูรพาโคกเครือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ศิษยานุศิษย์ เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อพระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน คุเณสโก) เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธรรมยุต) จัดงานมุฑิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 78 ปี 58 พรรษา โดยภายในงานมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ และในจังหวัดใกล้เคียง มีพระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยระหว่างทำพิธียังเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ปรากฎทางธรรมชาติที่มีความเชื่อในทางโหราศาสตร์ โดยเชื่อกันว่าหากได้เห็นและอธิษฐานกับพระอาทิตย์ทรงกลดจะมีโชคลาภและประสบความสำเร็จสมหวังดังคำอธิษฐาน

งานมุฑิตาสักการะฯ เริ่มจัดตั้งแต่ช่วงเช้า โดยหลวงพ่อพระครูโสภณวินัยวัฒน์ ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร, ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ-สามเณร หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีพราหมณ์ บายศรีสู่ขวัญตามแบบโบราณ, ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พร้อมกันที่ปรัมพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่มาร่วมงานสวดทักษิณานุปทาน เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร จากนั้นหลวงพ่อพระครูโสภณวินัยวัฒน์ กล่าวสัมโมทนียกถา ตามด้วยพิธีผูกแขนรับขวัญและสรงน้ำ รับมอบวัตถุมงคล เป็นเสร็จพิธี หลังเสร็จพิธียังมีการแสดงมหรสพจากทีมงานตุ้มโฮมกาฬสินธุ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (หลวงปู่เวิน คุเณสโก) นามเดิมชื่อ เวิน ภูผาสุก เกิดเมื่อวัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2488 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา) ณ บ้านโคกเครือ เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบล อุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โยมบิดาชื่อ ใคร ภูผาสุข และโยมมารดาชื่อ อ้วน ภูผาสุข มีบุตร-ธิดา ร่วมท้องเดียวกัน 7 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 2 คน หลวงปู่เวิน คุเณสโก เป็นคนสุดท้องคือคนที่ 7

หลวงปู่เวิน คุเณสโก เข้าทำการอุปสมบทเมื่อ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ณ วัดกลางสีมาราม ตำบลอุ่มเม่า (ปัจจุบันเป็นตำบลนาดี) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระครูศีลสารโสภิต (สี โสภิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์ (เฉื่อย ญาณวโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดสวัสดิ์ โชติปัญโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษาทางพระปริยัติธรรม

พ.ศ. 2508 สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี

พ.ศ. 2510 สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นโท

พ.ศ. 2513 สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นเอก

การปกครอง

พ.ศ. 2510 ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าอาวาสบูรพาโคกเครือ

พ.ศ. 2518 ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า (ธ)

พ.ศ. 2527 ได้รับตำแหน่งให้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ)

พ.ศ. 2555 ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ)

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2522 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูโสภณวินัยวัฒน์

พ.ศ. 2527 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. 2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูโสภณวินัยวัฒน์

งานการศึกษา

พ.ศ. 2512 เป็นครูพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดบูรพาโคกเครือ

พ.ศ. 2519 จบหลักสูตรการศึกษาพิเศษจากโรงเรียนพระสังฆาธิการชั้นสูงวัดบวรนิเวศวิหาร ก.ท.ม

พ.ศ. 2523 เป็นครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบูรพาโคกเครือ(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)

พ.ศ. 2524 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

พ.ศ. 2530 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พ.ศ. 2536 เป็นผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาโคกเครือ

งานการเผยแผ่

พ.ศ. 2516 เป็นพระธรรมทูต ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. 2528 ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมในต่างเทศ คือ ประเทศอินเดียและเนปาล

พ.ศ. 2538 เป็นพระธรรมทูตพิเศษ ไปเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ศึกษาดูงานด้านรักษาสภาพแวดล้อมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ได้รับ

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสมาธรรมจักร) จากกรมการศาสนา

พุทธคุณูปการ จากสภาผู้แทนราษฎร

หลวงปู่เวิน ท่านเคยศึกษาพุทธาคมคาถาจาก พระครูสันติวรคุณ (หลวงปู่อ่อน จักธัมโม) วัดป่าสันติวาสอินทาราม และจากครูบาอาจารย์อีกหลายรูป

ปัจจุบัน พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (หลวงปู่เวิน คุเณสโก) เจ้าคณะอำเภอยางตลาด (ธ) วัดบูรพาโคกเครือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุวัฒนมงคล 78 ปี พรรษา 58 (15 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

โอวาทธรรม หลวงปู่เวิน คุเณสโก วัดบูรพาโคกเครือ จ.กาฬสินธุ์

“…โลกนี้ไม่มีใคร คงอยู่ตลอดไป มาเพื่อให้รู้จัก จากไปเพื่อให้คิดถึง นี้แหละ อนิจจา..”

“..บาตรรั่วเพราะสนิมกัดกร่อนฉันใด

คนปล่อยให้กิเลสตัณหา

ตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้

ก็ต้องทุกข์อยู่เช่นนั้นเหมือนกัน..”

“..ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง

สิ่งสำคัญก็คือ ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่

อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป..”

วัดบูรพาโคกเครือ ยังมีแลนด์มาร์คของสายบุญที่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารย์ของมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งคำชะโนด วังบูรพานาคินทร์ องค์ท้าวเวสสุวรรณ และองค์ปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าศรีปทุมมา และนาคาธิบดี 9 พระองค์ และยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีบูรพา มีขนาดความกว้าง 21 เมตร สูง 49 เมตร ให้กราบไหว้สักการะบูชาขอพรอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com