• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ – จี้รัฐบาลใหม่เร่งช่วยปุ๋ยเคมีปัจจัยการผลิตด่วน เกษตรกรจี้รัฐบาลใหม่เร่งช่วยเกษตรกรด่วนทั้งปุ๋ยปัจจัยการผลิตและราคาพืชผลอย่ามัวไหว้ครู

12 ก.ย.66  นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ประธานโคกหนองนาอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ราคามันสําปะหลังขายหัวตอนนี้ในตลาดอยู่ที่ 3 บาท 20 สตางค์ถึง 3.33 บาท เป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจมาก แต่ถ้าจะให้ดีรัฐต้องมาพยุงเพื่อให้ได้ราคา 4 บาทถึง 5 บาทต่อกิโลกรัม เพราะต้นทุนการผลิตสูงมาก ค่าแรงหากรัฐบาล ที่ชาวบ้านเรียก “ค่าแรงยิ่งรัก” ซึ่งชาวสวนชาวไร่ ชาวบ้านเป็นคนจ่าย คือ 300 บาท ชาวไร่มันสำปะหลังต้องจ่ายค่าแรง 300 บาท แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องมาดูแลคือเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ราคาสูงมาก ต้นทุนการผลิตมันจะอยู่ที่จุดนี้

รัฐบาลต้องมาควบคุมให้ได้หรือในการเปิดโรงงานปุ๋ยเสรี หรือให้กลุ่มเกษตรกรเป็นคนจัดซื้อเองโดยการให้เงินทุนสนับสนุน ในการดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อดูแลกันเองกำไร เป็นของเกษตรกรกลุ่มจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกร มีความสุขรัฐบาลต้องดูแลอย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้ เพราะปัจจุบันนักการเมืองที่เข้าสู่ สภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ จะพูดถึงเรื่องอื่น และขัดแย้งกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับประชาชนและเกษตรกรเลย

นายวัชรินทร์ ยังบอกอีกว่า ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังปัจจุบันนี้สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าไถแปร ค่าไถยกร่อง ค่าท่อนพันธุ์ ค่าปลูก รวมทั้งค่าปุ๋ย รวมค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 4,500 บาท ตลอดจนเก็บเกี่ยวประมาณ 5,000 บาท เกษตรกรไม่เหลืออะไร ถ้าได้ผลผลิตแค่ 2 ตัน หมายถึงได้ 6,000 บาทต่อไร่นั้น ใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นเวลากว่า 10 เดือนรัฐบาลต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิด ในเรื่องนี้เพราะเกษตรกรเป็นคนหมู่มากถึง 85% ที่เลือกรัฐบาลเข้าไป แต่ช่วงนี้ไม่มี ส.ส หรือนักการเมืองคนไหนพูดถึงเรื่องของเกษตรกรเลย