• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์เสนอให้มีการศึกษาพัฒนาเส้นทาง Dino Route ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง Jurassic Park Thailand เชื่อมต่อถนนสายระเบียงเศรษฐกิจ EWEC สู่ประตูอินโดจีน

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.0 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 โรงแรมวีวิชขอนแก่น ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจาก นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS(Greater Mekong Sub-region) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ กล่าวรายงานโดย นางวิไลลักษณ์ ศิริโสภณศิลป์ รอง ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม มีผู้แทนหน่วยงานราชการกรมการขนส่ง ประชาสัมพันธ์ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาเกษตรกรฯ กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ร่วมประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ กฎระเบียบ ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการคมนาคมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการผลิต การบริการ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระบบลอจิสติกส์ ให้สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ติดตามความคืบหน้าของการสร้างสนามบินสารสินธุ์ และเสนอให้มีการพัฒนาเส้นทางสายระเบียงเศรษฐกิจสู่ประตูอินโดจีน หรือ East-West Corridor จากอำเภอยางตลาด-กุฉินารายณ์ และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว Dino Route เชื่อมต่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง Jurassic Park Thailand ครอบคลุม 7 อำเภอ Kalasin Geopark ที่มีความเชื่อมต่อกับถนนสายระเบียงเศรษฐกิจ EWEC สู่ประตูอินโดจีน เพื่อส่งเสริมทริปการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก 2 วัน 2 คืน พักที่อำเภอสหัสขันธ์ และกุฉินารายณ์ มุ่งเพิ่ม GDP การท่องเที่ยวให้จังหวัดฯ


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามความคืบหน้าของการสร้างสนามบินสารสินธุ์ ที่อำเภอยางตลาด ได้รับแจ้งจาก ผู้แทน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งว่า ปัจจุบันผลการศึกษาฯ ได้ส่งไปยังกรมท่าอากาศยาน และกรมการขนส่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว โดยผลการศึกษาได้ระบุว่าขอให้ กระทรวงคมนาคมพิจารณาความห่างกับสนามบินสกลนคร ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี การมีสนามบินจะช่วยให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันแผนการสร้างสนามบันที่มีความชัดเจนแล้ว คือ สนามบินแห่งที ๒ ของภูเก็ต และเชียงใหม่ โอกาสนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

ยังได้เสนอให้โครงการศึกษาฯ มีการพัฒนาเส้นทางสายระเบียงเศรษฐกิจสู่ประตูอินโดจีน หรือ East-West Economy Corridor(EWEC) จากอำเภอยางตลาด-กุฉินารายณ์ และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว Dino Route ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง Jurassic Park Thailand ครอบคลุม ๗ อำเภอ ตามแผนงาน Kalasin Geopark ที่มีความเชื่อมต่อกับถนนสายระเบียงเศรษฐกิจ EWEC สู่ประตูอินโดจีน เริ่มจาก ศูนย์กลางสินค้ามูลค่าสูง Champion Products ที่อำเภอยางตลาด เพื่อให้นักท่องเที่ยวซื้อของฝากที่ระลึก ผ่านเส้นทางเข้าเขื่อนลำปาว ผ่านหาดดอกเกด ผ่านสวนไดโนเสาร์มีชีวิต สู่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ พักผ่อนชมเขื่อนลำปาว สะพานเทพสุดา ผาแดงภูสิงห์ ไหว้พระภูค่าว และพัก 1 คืน เดินทางต่อไปชมผ้าไหมแพรวา พุทรานม และไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก มินิโมเคอร์เซอร์ ที่อำเภอคำม่วง เดินทางต่อไปที่ อ.สมเด็จ อ.ห้วยผึ้ง อ.นาคู ชมรอยไดโนเสาร์ ไม้กลายเป็นหิน น้ำพุ และผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า ต่อด้วย อ.เขาวง สินค้าข้าวเหนียวเขาวง ข้าวแด๊ะงา ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง วัดป่าวังคำ และ อ.กุฉินารายณ์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านนาไคร้ เทศกาลวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้านโลก ชมฟอสซิลปลาโบราณภูน้ำจั้น วัดภูด่านไห พักแบบโฮมเสตย์ผู้ไทบ้านโคกโก่ง อีก 1 คืน ซื้อของฝากที่ระลึกที่ ตำบลกุดหว้า เพื่อส่งเสริมทริปการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก 2 วัน 2 คืน

โดยกำหนดพักที่อำเภอสหัสขันธ์ และกุฉินารายณ์ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่ม GDP การท่องเที่ยวให้จังหวัดฯ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างการสร้างถนน กับการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้การสร้างถนนไปปิดเส้นทางการไหลตามธรรมชาติของน้ำอีกด้วย ซึ่งคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณาต่อไป ดร.นิรุจน์กล่าว

#Jurassic Route #Kalasin Geopark #Jurassic City