• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ถูกโกงซ้ำซาก ล่าสุด! หน.ฝ่ายคอมฯ สวมสิทธิกู้เงินฉุกเฉินสมาชิกเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ใช้ความเชี่ยวชาญ สวมสิทธิ์ กู้เงินฉุกเฉินสมาชิกรายละ 300,000 บาท คาดทำมาต่อเนื่องกว่า 10 ปี พร้อมทำงบการเงินตบตากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีรวมถึงที่ประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิกเบื้องต้นตรวจพบความเสียหายแล้วกว่า 50 ล้านบาท สมาชิกสุดทนลงชื่อยื่นวิสามัญเตรียมขับประธานกรรมการยันผู้จัดการฐานควบคุมเงินของสมาชิกมิได้

วันนี้ (11 ตุลาคม 2566) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ นายมีชัย ไขแสง ผู้แทนสมาชิกและประธานชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมกับสมาชิก ยื่นหนังสือร้องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญให้ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด เปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อซักฟอกข้อเท็จจริง กรณีหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูการฬสินธุ์ สวมสิทธิ์สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินคนละ 300,000 บาท เบื้องต้นเสียหายที่ตรวจพบแล้วกว่า 50 ล้านบาท โดยใช้ความเชี่ยวชาญทางฝ่ายคอมพิวเตอร์ทำงบการเงินอันเป็นเท็จโกหกที่ประชุมใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมานานกว่า 10 ปี โดยมีพฤติกรรมเบื้องต้นพบว่าเพิ่มชื่อในรายการอนุมัติเงินกู้ขั้นตอนการโอนเงิน ได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตนเองแทนบัญชีสมาชิก มักจะมาทำงานแต่เช้าและลบข้อมูลลูกหนี้ออกจากระบบควบคุมสมาชิกจำนวนมาก ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ เชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียว และน่าจะมีความเสียหายมากกว่า 50 ล้านบาท

นายมีชัย ไขแสง ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า “เป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามีการยักยอกเงินของสหกรณ์ โดยผู้กระทำการครั้งนี้เป็นถึงหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสหกรณ์ได้จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาสร้างระบบควบคุมระบบสหกรณ์ แต่ปรากฏว่าพนักงานได้ใช้ความเชี่ยวชาญ แอบสวมสิทธิ์กู้เงินฉุกเฉินสมาชิกรายละ 300,000 บาท โดยเบื้องต้นตรวจพบว่าได้ลบข้อมูลมิให้เจ้าตัวสมาชิกรับรู้ว่าเป็นหนี้ เป็นการโกงซ้ำซากที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์มายาวนาน ตั้งแต่แชร์ล็อตเตอรี่ 700 ล้านบาท เงินค่าสงเคราะห์ศพ 50 ล้านบาท และล่าสุดเกิดเหตุการณ์นี้ จึงทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จึงยื่นหนังสือเพื่อเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของเงิน เจ้าของกิจการ ได้ออกมาร่วมกันแก้ปัญหา ใช้สิทธิตามข้อบังคับขับไล่ประธานกรรมการพร้อมพวกยันผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สหกรณ์เสียหาย จึงขอร้องให้สมาชิกกว่าหมื่นคนออกมารักษาทรัพย์สินของตัวเอง เพราะขณะนี้เราไม่ไว้ใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ แล้ว”

ส่วนนายจุฬา ศรีบุตตะ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์หน่วยอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้มีสมาชิกจำนวนมากที่ขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 66 ซึ่งเป็นบุคคลหน้าเดิม ๆ ที่หมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการจัดการสหกรณ์ ปล่อยให้พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างกระทำงบการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมเงินของสหกรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำบัญชีอันเป็นเท็จเสนอต่อที่ประชุมใหญ่มาติดต่อกันกว่า 10 ปี ผู้ตรวจสอบกิจการที่สมาชิกเลือกเข้าไปก็ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะตรวจสอบ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สหกรณ์ทำสัญญาจ้างก็หลับหูหลับตา รับรองงบการเงินเพื่อเอาค่าจ้างเท่านั้น และที่สำคัญผู้จัดการซึ่งเป็นครูบำนาญไม่มีองค์ความรู้เพียงพอ ที่จะบริหารงานสหกรณ์ จึงถูกเจ้าหน้าที่ตบตาโกหกได้อย่างสะดวก ฉะนั้นการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญของสมาชิกจะพบเอาความขมขื่นรวมกับความคับแค้น ที่ถูกโกงแบบซ้ำซากไปขับไล่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำให้สมาชิก และสหกรณ์เสียหายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก”

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!