• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ รด.จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 นำโดย พันตรียงยุทธ์  ไมตรี หัวหน้าชุดครูฝึก พร้อมกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน นำกำลังพลนักศึกษาวิชาทหาร ในสังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23  จิตอาสานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร,  โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย พระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ  ( หลวงตาน้อย ) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส, พระอธิการมีชัยปียธมฺโม เจ้าอาวาสวัดดอนหัน เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ บ้านคำศรี ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ของทุกปี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!