• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

AIS พร้อมเชื่อมต่อระบบสื่อสาร สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือคนไทย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล เพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกลูกค้าในการโทรและส่ง SMS ฟรี

AIS เดินหน้าสนับสนุนระบบสื่อสารอย่างเต็มกำลังในภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศอิสราเอล หลังจากที่ก่อนหน้านี้ AIS ได้เร่งส่ง SMS แจ้งเตือนแสดงความห่วงใยให้กับลูกค้าที่ใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ รวมถึงยังเปิดให้ลูกค้าสามารถโทรติดตามขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และ AIS Call Center ได้ฟรี นอกจากนี้ AIS ยังเข้าไปสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในภารกิจช่วยเหลืออพยพคนไทย ให้ทีมคณะทำงานสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนภารกิจของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในการสื่อสารให้ประชาชนทราบสถานการณ์ข่าวสารที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจและความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตผ่าน SMS และเพื่อเป็นการเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย AIS ได้เพิ่มเติมมาตรการพร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยการเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถโทร และส่ง SMS ภายในประเทศอิสราเอล และกลับมายังครอบครัวที่ประเทศไทยได้ฟรี

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “เราได้ส่งกำลังใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลอย่างใกล้ชิด โดย AIS แสดงความห่วงใยเข้าร่วมภารกิจในการอำนวยความสะดวกด้านระบบสื่อสารให้กับคนไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่และคณะทำงานในการอพยพช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานและอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้กลับสู่ประเทศไทย จนถึงวันนี้สถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายและเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เราจึงเพิ่มเติมมาตรการดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมถึงสามารถติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น  AIS ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายและระบบสื่อสารขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อให้คนไทยได้รับความปลอดภัยสูงสุด”