• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

(11.ก.พ. 2567) นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย พลังงานจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลกมลาไสย ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้างโรงกำจัดขยะและโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้เห็นการทำงานของท้องถิ่น ได้มีการจัดการขยะโดยความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยการสร้างโรงไฟฟ้าและสถานที่กำจัดขยะ และได้เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องในเรื่องของกฎหมาย เรื่องของการประเมินผลกระทบต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ในสิ่งที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง อีกทั้งยังต้องดูแลในเรื่องของผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่น ปัญหาในด้านเสียง และปัญหาเรื่องของเชื้อโรค ทางเทศบาลจะต้องให้ความสำคัญตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้ และมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องด้วย และให้มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้ขัดแย้งหรือคัดค้านก็จะได้มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของท้องถิ่น ที่มีความตั้งใจดำเนินการแก้ปัญหาในครั้งนี้

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สวท.กาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!