• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ คนนับหมื่นหลั่งไหลเข้ากราบหลวงปูิศิลา ในงานฉลองกุฎิใหม่

กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่แสวงหาบุญนับหมื่นคนเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า หลั่งไหลมาร่วมฉลองกุฏิใหม่หลวงปู่ศิลา สิริจันโท ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา สิริจันโท จนเห็นภาพรถติดยาวหลายกิโลเมตร เพื่อรอชมบารมีและเข้ากราบสักการะองค์หลวงปู่ศิลาฯ เกจิชื่อดังของประเทศไทยในขณะนี้

เช้าวันนี้ (8 พ.ค. 2567) บรรยากาศที่ธรรมอุทยาน หลวงปู่ศิลา สิริจันโท บ้านแกเปะ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ถนนเส้นตัดใหม่กาฬสินธุ์-มุกดาหาร) ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายกุฏิ พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงาน ร่วมจุดธูปเทียนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยพบมีผู้ใจบุญร่วมมาทำโรงทานแจกอาหาร ขนม น้ำดื่มจำนวนมากกว่า 1 พันโรงทาน

โดยวันนี้หลวงปู่ศิลา สิริจันโท ได้มอบให้พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ(ชัย ชุตินธโร) รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน(ธ) เป็นตัวแทนกล่าวโอวาทธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีใจความหนึ่งว่า “เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีพอแฮงแล้วหละ ได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของดีพอแฮงแล้วหละ ได้รู้แจ้งทางโลก ทางพรหมโลก ทางสวรรค์ จนฮอดพระนิพพานพู้นหละกะเป็นของดีแล้วหละ ให้ปฏิบัติเอา ให้หมั่นทำบุญ ทำทาน ให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล”

และในโอกาสวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเฝ้ารอกราบหลวงปู่ฯ ยังได้เป็นบุญที่ได้เห็นหลวงปู่ศิลา สิริจันโท ได้เป่าสังข์แสดงพลังว่ายังแข็งแรงดีอยู่ ทำให้ลูกศิษย์ต่างสาธุ ขอให้องค์หลวงปู่ฯ มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เผยแพร่พุทธศาสนาและบารมีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งพาอาศัยบารมีหลวงปู่นานๆ ด้วย

ประวัติหลวงปู่มหาศิลา

หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท มีนามเดิมชื่อ ศิลา นิลจันทร์ เกิดเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา เป็นบุตรของนายแก่น และ นางน้อย นิลจันทร์ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อครั้งอายุ 15 ปี ณ วัดธาตุประทับ และอุปสมบท สังกัด มหานิกาย เมื่อปี พ.ศ. 2509 ณ วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด โดยพระสิริวุฒิเมธี (เจ้าคณะ จ.ร้อยเอ็ดสมัยนั้น) หลวงปู่พระมหาศิลา ศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่น จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 6 ประโยค รับพัดเปรียญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เมื่อปี พ.ศ. 2515 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่ รร.วัดนิคมคณาราม จ.ร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมกข์ในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา

เมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้ว หลวงปู่พระมหาศิลา ได้จาริกแสวงบุญ ปลีกวิเวกไปหลายจังหวัด เช่น จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.ชัยภูมิ ได้เดินธุดงค์ ป่า ณ ภูเขา อ.สังคม จ.หนองคาย สู่ ภูเขาควาย สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2517 เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติ วัดบ้านชาติ จ.ร้อยเอ็ด (มรณะภาพแล้ว) ได้พบกับครูบาอาจารย์มากมาย เช่น

หลวงปู่ทองมา ถาวโร
หลวงปู่มหาบุญมี สิรินธโร
หลวงปู่ลี กุสลธโร
และเป็นสหธรรมมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูป เช่น

หลวงพ่อสมาน ธัมรักขิตโต
หลวงปู่หนู อินทวัณโณ
หลวงปู่สมสิทธิ์ รักขิสีโล
หลวงปู่ล้อม สีลสังวโร

หลวงปู่พระมหาศิลา ได้ร่ำเรียนวิปัสนาและเรียนอักษรธรรมลาว และอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉาน และได้ศึกษาคัมภีร์ใบลานสายสมเด็จลุนจาก สปป. ลาว หลายฉบับ ศึกษาจนแตกฉาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา หลวงปู่พระมหาศิลา ได้ปลีกวิเวกหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่ง จนหลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ศรีสะอาด ซึ่งเคารพนับถือท่านมาก ได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัด โดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวก ณ สวนสงฆ์บ้านแกเปะ เหล่าศิษยานุศิษย์จึงร่วมกันสร้างกุฏีถวาย หลวงปู่ศิลา ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม ได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาภิเษก พระกริ่งวัดสุทัศน์ฯ และหลายๆ วัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปรกแทบทุกงาน เนื่องจากเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ประจักษ์แก่สายตา เรื่องพุทธาคม วัตรปฏิบัติ ความเมตตา ความสันโดษ และ เรื่องญาณหยั่งรู้ ที่ท่าน สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า อย่างน่าอัศจรรย์

ปัจจุบัน ท่าน หลวงปู่พระมหาศิลา สิริจันโท ปธ.6 วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกแปะ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ท่านมีอายุ 78 ปี (พ.ศ. 2567)