• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

เอามื้อสามัคคีโคกหนองนาดอนจาน ร่วมปลูกขนุน ทำปุ๋ยเองใช้เองลดต้นทุน

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดป้ายโคกหนองนาโมเดลแปลงนางบัว พัฒบุปผา บ้านนาใหญ่หมู่ 4 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน มีสมาชิกเข้าร่วมและจิตอาสา พร้อมจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ทำเอง ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นแปลงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด มีข้าวมีพืชมีสัตว์มีประมงครบวงจร ที่นี่มีอาหารมีรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางเย็นจิตร จองหนาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน กล่าวรายงาน

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ อดีตเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ ประธานกลุ่มรวมพลคนโคกหนองนาอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกขนุนเป็นที่ระลึกในแปลงโคกหนองนาสมาชิก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานเปิดป้ายโคกหนองนา