• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กฟผ.ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมอพยพขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หลังพบระดับน้ำเกินระดับเก็บกัก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกประกาศ ที่ 27/2565 เรื่องเตรียมพร้อมอพยพ ขนย้ายสิ่งของ และทรัพย์สินขึ้นที่สูง หลังจากเขื่อนอุบลรัตน์ ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและพายุ “โนรู” ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีมวลน้ำไหลหลากเข้าจนเต็มความจุอ่างเก็บน้ำในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ระดับเก็บกัก 182.00 เมตร รทก. (2,431.30 ล้าน ลบ.ม.) วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ยังคงมีมวลน้ำไหลเข้าถึง 170 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ระบายออกได้เพียง 41 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับน้ำ ณ เวลา 09.00 น. อยู่ที่ 183.12 เมตร รทก. (2,878.39 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 118 เกินระดับเก็บกัก 1.12 เมตร รทก. เกิดความจุ 447.39 ล้าน ลบ.ม. จากการคาดการณ์ยังคงมีปริมาณน้ำในลุ่มน้ำพรมเชิญ ลำน้ำพอง และลำพะเนียง รวมถึงน้ำที่หลากในพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มากกว่าวันละ 150 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นมวลน้ำรวม 800-1,000 ล้าน ลบ.ม. จะส่งผลให้ระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มสูงขึ้นถึง 184.00 เมตร รทก. ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นระดับวิกฤติที่มวลน้ำจะไหลล้นคันดินด้านเหนือเขื่อน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน จำเป็นต้องระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มมากขึ้น

จากสถานการณ์ดังกล่าว กฟผ. มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และพื้นที่ริมฝั่งลำน้ำพอง-ชี ขอให้เตรียมพร้อมอพยพ ขนย้ายสิ่งของ และทรัพย์สินขึ้นที่สูง พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง กฟผ. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://nehcc-inter.egat.co.th หรือ http://water.egat.co.th หรือติดต่อ 043 446 393 และ 061 396 8337 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com