• พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

“ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยภิกษุ-สามเณร วัดที่ประสบภัยพิบัติและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

“ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค อาหารและน้ำดื่ม (ข้าวสาร,อาหารแห้ง,ยารักษาโรค ฯลฯ) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยภิกษุ-สามเณร วัดที่ประสบภัยพิบัติและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปมอบสิ่งของวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ท่านใดสนใจร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถบริจาคได้ที่ พระมหาบุญมี ธมฺมสาโร วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อโทร. 084-0076301

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 กรณีผู้สมัครร้องเรียนกัน ที่อำเภอกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์รายงานผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าร่วม 1 ราย พบเรื่องร้องเรียน 1 อำเภอ
เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จับมือหมอยาพาสวย ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมนำร่องตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City)

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!