• พุธ. ก.พ. 28th, 2024

“ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยภิกษุ-สามเณร วัดที่ประสบภัยพิบัติและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

“ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค อาหารและน้ำดื่ม (ข้าวสาร,อาหารแห้ง,ยารักษาโรค ฯลฯ) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยภิกษุ-สามเณร วัดที่ประสบภัยพิบัติและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปมอบสิ่งของวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ท่านใดสนใจร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถบริจาคได้ที่ พระมหาบุญมี ธมฺมสาโร วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดต่อโทร. 084-0076301