• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงาน และมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒภาคิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.กฤตติภูมิ หอมหวล รอง ผอ.กรมน. นายประยูร ศิริวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ พ.อ.วิเศษศิลป์ แสนภูวา สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งในกิจกรรมผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจกำลังพลกองผสม ประกอบด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 300 นาย ต่อด้วยการอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณกองอาสารักษาดินแดน และยังได้มอบทุนมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ราย และทุนการศึกษาของของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566 จำนวน 19 ราย หลังจากนั้นได้ทำการมอบสิ่งของกำลังใจ จำนวน 19 ชุดให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com