• จันทร์. มี.ค. 4th, 2024

กาฬสินธุ์รวมพลัง KICK OFF ปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้งฯ

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการเขต 12 และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน รวมพลัง KICK OFF ปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้งฯ เชิญชวนเกษตรกรเข้าคูหาลงคะแนนเลือกคนดีมีจิตอาสา เป็นสมาชิกสภาเกษตรกร ร่วมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เจริญรุ่งเรือง

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการเขต 12 ประกอบด้วย นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 น.ส.สิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต 12 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 12 น.ส.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เขต 12 นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้อม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 แทนจเรตำรวจ นายประเสริฐ เก็มประโคน รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 แทน ผต.สธ.เขตสุขภาพที่ 7 นายกมล โสพัฒน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรธร ร่มไทรทอง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ นายธงชัย คำโสภา ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล รองประธาน ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ รวมพลัง KICK OFF ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเขตอำเภอ เข้าคูหากาเบอร์เดียว ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีเขตอำเภอเลือกตั้งฯทั้งหมดจำนวน 18 เขตอำเภอ มีสมาชิกสภาเกษตรกรฯ ประเภทผู้แทนเกษตรกรประจำเขตอำเภอๆละ 1 คน รวม 18 คน มีผู้สมัครรายเดียว 9 เขตอำเภอ และมีผู้สมัครตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป จำนวน 9 เขตอำเภอ ได้แก่ อ.นามน อ.เขาวง อ.ร่องคำ อ.คำม่วง อ.กุฉินารายณ์ อ.หนองกุงศรี อ.สามชัย อ.ท่าคันโท และ อ.ห้วยเม็ก ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์พื้นที่ 9 อำเภอ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรที่เป็นคนดี มีความสามารถ มาร่วมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

#ข่าวโดย ดร.นิรุจน์ อุทธา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ #19มีนาเข้าคูหากาเบอร์เดียว #รวมพลังเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ #พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เจริญรุ่งเรือง