• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

กาฬสินธุ์ สีสันการเมือง 66 ร้อนทะลุปรอทหลายเขต เร่งติวเข้มผู้ช่วยหาเสียงเคารพกติกา

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคก้าวไกล เร่งสร้างองค์ความรู้การใช้สิทธิเลือกตั้ง และทำความเข้าใจกติกาการเลือกตั้ง 66 ให้กับผู้ช่วยหาเสียง ขณะที่ตัวเต็งพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่แนะนำตัวผู้สมัคร เขต 2 กาฬสินธุ์ ด้าน ดร.แว็ค กาฬสินธุ์ เขต 1 ลุยแนะนำนโยบายแก่ประชาชนในเขตเมืองกาฬสินธุ์

ที่ศูนย์ประสานงานว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคก้าวไกล ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นายทวี ขาวผ่อง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 (อ.นามน ยกเว้น ต.ยอดแกง, อ.ดอนจาน อ.ห้วยผึ้ง, อ.ร่องคำ และอ.กมลาไสย) พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายธนรรชน พหลทัพ หัวหน้าทีมผู้ช่วยหาเสียง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 ร่วมกันให้ความรู้ทางกฎระเบียบกติกาการเลือกตั้ง 66 แก่ผู้ช่วยหาเสียงให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคก้าวไกล แก่ผู้ช่วยหาเสียงฯ

นายธนรรชน พหลทัพ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว วันนี้ได้มาแนะนำให้ความรู้ผู้ช่วยหาเสียงว่า เรามีภาระกิจที่จะต้องไปขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีบัญชีรายชื่อ โดยจะต้องพิจารณาใช้สิทธิของตนเองอย่างอิสระเสรี มีเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับที่พรรคก้าวไกลกำหนด และเคารพกฎกติกาของคณะกรรมการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด

ส่วนนายทวี ขาวผ่อง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 ได้อธิบายรายละเอียดของพรรคก้าวไกล ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายด้านการศึกษาเรียนฟรีอย่างแท้จริง การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินมิให้เกิดการคอรัปชั่น ทุจริต ซึ่งพรรคก้าวไกล มีวิธีการป้องกันอย่างชัดเจน เพื่อให้งบประมาณตกถึงมือของประชา่ชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เกิดการรั่วไหลสิ้นเปลือง เหมือนอดีตที่ผ่านมา

ด้าน ด้านตัวเต็งพรรคเพื่อไทยอย่าง “สจ.บอล” นายพลากร พิมพะนิตย์ ว่าที่ผู้สมัคร กาฬสินธุ์ เขต 2 (อ.ยางตลาด และ อ.ฆ้องชัย) ลงพื้นที่แนะนำตัวผู้สมัคร พร้อมชูนโยบายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ เพื่อกวาดเก้าอี้ ส.ส.กาฬสินธุ์ให้ได้ทั้ง 6 เขต

ขณะที่ ดร.แว็ค นายชวลิต กงเพชร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคก้าวไกล ได้ลงพื้นที่แนะนำตัวและนำเสนอนโยบาย “กาก้าวไกล ประเทศไทย ไม่เหมือนเดิม” ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เช่นเดียวกันกับ สจ.น้อย นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรคพลังประชารัฐ กาฬสินธุ์ เขต 2 ชูนโยบายของพรรคที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ผ่านกลไกนโยบายที่พรรคจะนำเสนอ ทั้งทางด้านสวัสดิการประชารัฐ สังคมประชารัฐ และเศรษฐกิจประชารัฐ ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน มั่นใจได้ว่าทุกนโยบายพร้อมทำได้ทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาล ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com