• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

ครูช่างกาฬสินธุ์กลมเกลียว เตะฟุตบอลกระชับมิตรหลังเลิกงานสานสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 2 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาครัฐ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน สร้างสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดี มีความสามัคคีอันดีต่อกัน

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 27 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน โดยมีนายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และนายชนะ สีพะนามน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันขึ้นในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนใช้เวลาว่างหลังเวลาเลิกงานมาออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพกายดี เมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็จะดีไปด้วย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพทีดีต่อกันระหว่างองค์กร ให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา มีสัมมาคาราวะต่อผู้อาวุโส ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกสัปดาห์ มีการแข่งแบบเหย้าเยือน สลับกับอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ควรนำไปใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการของหน่วยงาน เพื่อสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพดีส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นไปด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com