• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ งดงามน้ำใจวิ่ง namon run 2022 ครั้งที่  1

ปิดฉาก Namon Run 2022 ครั้งที่ 1 จบไปสำหรับกิจกรรมเพื่อการกุศลหารายได้สมทบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี แต่ฐานะยากจนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษา นักวิ่งแห่ร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน

นายดาระใน ยี่ภู่ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน ประธานการจัดงาน เดิน-วิ่ง ออนซอนเฮือนนามน “Namon Run 2022” ครั้งที่ 1 นำข้าราชส่วนต่างๆในพื้นที่ เข้าร่วมให้การต้อนรับนักวิ่งมินิมาราธอนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,541 คน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวอ้อมอารีย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนจัดขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนการศึกษา โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนในอำเภอนามน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี นอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอนามนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท VIP มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 196 คน, ประเภท Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 201 คน และประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,144 คน

โดยผู้ชนะเลิศรุ่น OVERALL Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย อันดับ1 ได้แก่ ณัฐพงษ์ กาฬหว้า จาก รพ.สต.ศรีพัฒนา กาฬสินธุ์ อันดับ2 อภิชาติ ดุลชาติ จากเข้มรันนิ่งแคมป์ กาฬสินธุ์ และอันดับ3ชนินทร์ ศรีฉันทะมิตร จากขอนแก่น

OVERALL Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร หญิง อันดับ1 สุวิมล ดวงใจ จากกาฬสินธุ์ อันดับ2 โสภิดา ศรีลำพัง จากเขาวงรันเนอร์ กาฬสินธุ์ และอันดับที่3 ศิริประภา โมราชขาว จากกาฬสินธุ์

ส่วนรุ่น OVERALL Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ชาย อันดับ1 ธนากร เจริญสุข จากสะดิ้งทีม กาฬสินธุ์ อันดับ2 กิตติชัย สุคนธะ จากเข้มรันนิ่ง กาฬสินธุ์ อันดับ3 คมเจษฐ์ สวัสดิ์ผล จาก จ.ร้อยเอ็ด และ OVERALL Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร หญิง อันดับ1 พรพิมล ชัชรัตน์ จากชมรมพนมแท่นณ์ กาฬสินธุ์ อันดับ2 กนกวรรณ จิตสว่าง จากศรีธาตุรันนิ่ง อุดรธานี และอันดับ3 นุชิดา ไสยาศรี จากมดแดงทีม อินเทอเว่า กาฬสินธุ์รันเนอ