• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

กาฬสินธุ์อบรม KALASIN FUTSAL COACHING COURSE 2022 พัฒนาขีดความสามารถผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล

ชมรมฟุตซอลกาฬสินธุ์ จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล “Kalasin futsal coaching course 2022” ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วย ครู อาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 15 คน โดยมีนายอภินันท์ ภูผาดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายมานพ ภูทองขาว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ คณะผู้จัดงาน ,วิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ภายใต้มาตรการการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายปิยากร พันธาศรี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรม KALASIN FUTSAL COACHING COURSE ครั้งนี้ เปิดรับสมัครให้กับ ประชาชนทั่วไป ครู-อาจารย์ รวมถึงนักศึกษา ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความสนใจ ในพื้นที่จังหวัดที่จัดการอบรม และบริเวณใกล้เคียง เพื่อได้นำไปต่อยอดให้กับทีม หรือต้นสังกัด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาทีม ในวิธีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อการแข่งขันในระดับต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในภูมิภาค ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ทางทีมงานจัดการอบรม และวิทยากร จะมีการติดตามความคืบหน้า หลังจากผู้ที่ผ่านการอบรมในไปใช้ และปฏิบัติจริง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดจากการจัดการอบรม

ด้านนายอภินันท์ ภูผาดาว กล่าวว่า ผู้ฝึกสอน คือ ผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้หรือทำให้เป็นตัวอย่าง เกิดความรู้ความเข้าใจ จนเกิดความชำนาญ และสอนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น ผู้ฝึกสอนจึงต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ที่เป็นองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้นักกีฬาเกิดความสามารถ เพื่อไปสู่เป้าหมาย

ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนต้องมีการค้นคว้าศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จากการอบรม จากเอกสาร ตำรา และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ และองค์ประกอบที่สำคัญคือ การมีประสบการณ์ จากการเป็นนักกีฬามาก่อน เพราะจะช่วยให้มีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา นอกจากนั้นการมีประสบการณ์การเล่นมาก่อนจะทำให้ผู้ฝึกสอนสามารถให้คำแนะนำได้เหมาะสม กับสถานการณ์ในระหว่างที่นักกีฬาปฏิบัติการฝึกซ้อมรวมทั้งการลงเล่นจริง

ผู้ฝึกสอน ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดผลจากการกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทำไมนักกีฬา จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องวิเคราะห์ออกมาได้อย่างถูกต้องและรู้ถึงเหตุที่เกิด เมื่อวิเคราะห์ได้ ก็ควรที่จะแก้ไขให้เกิดผลที่ดีได้เหตุผลของการฝึกว่าทำไมต้องฝึก ฝึกอย่างไร และควรที่จะเริ่มที่ไหน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาเกิดพัฒนาการ

คุณสมบัติเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการเป็นผู้ฝึกสอน เพราะการเป็น ผู้ฝึกสอน สิ่งแรกที่เกี่ยวข้องในทันทีคือ ความรับผิดชอบและเมื่อรับผิดชอบแล้วก็ไม่ต้องไปกังวล กับผลที่จะมากระทบในทุกๆ ด้าน เพราะเมื่อใดก็ตามที่มัวแต่คิดก็จะทำให้เกิดความกังวลและลังเล ซึ่งจะส่งผลให้ความมั่นใจลดลงและมีผลถึงความกระตือรือร้นที่จะทำงาน แรงจูงใจก็จะลดลงความเข้มลดลง ผลก็จะไปตกอยู่ที่เนื้องานและผลของงาน นั่นคือ การสอน การฝึก และพัฒนาการของนักกีฬา

โดยการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล “Kalasin futsal coaching course 2022” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีเรื่อง ประวัติกีฬาฟุตซอล, คุณสมบัติของผู้ฝึกสอน, หลักสูตรของการพัฒนาร่างกาย, กติกากีฬาฟุตซอล, วิธีการฝึกผู้รักษาประตู, การทดสอบและประเมินภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การ Warm-up Ball Feeling, Dribbling Control, Passing Shooting, Goalkeeper การทดสอบและประเมินภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 100% ของระยะการฝึกอบรม และต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีร้อยละ 80% สอบผ่านภาคปฏิบัติร้อยละ 100% ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ และสามารถเข้าร่วมการอบรม FA Thailand Futsal Introductory Course เพื่อรับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลฯ และสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (AFC) ต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com