• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

AIS จับมือ OPPY – Old People Playing Young  Longevity CLUB ส่งต่อทักษะพลเมืองดิจิทัล เสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัยหัวใจไฮเทคก้าวทันภัยไซเบอร์ ผ่านหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์

AIS เดินหน้าขยายผลโครงการอุ่นใจไซเบอร์ คัดสรร 4 บทเรียนขั้นพื้นฐานในหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ส่งต่อทักษะพลเมืองดิจิทัล ให้กับกลุ่มผู้สูงวัยในชมรมอินเทอร์เน็ต เพื่อผู้สูงวัย OPPY CLUB มุ่งสร้างทักษะดิจิทัล เสริมภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้ผู้สูงวัยใช้งานได้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ พร้อมก้าวทันภัยไซเบอร์ โดยในวันเปิดงานอบรม นางสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ AIS ร่วมกับนายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.ล็อกซเล่ย์ และนายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ  บมจ.ล็อกซเล่ย์ มาเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ ณ OPPY Longevity Club คลองเตย

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์  AIS  กล่าวว่า “ AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะพัฒนา Digital Infrastructure แล้ว เรายังตระหนักถึงการส่งเสริมให้ทุกคนรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผ่านโครงการ AIS อุ่นใจไซเบอร์ ที่มีทั้ง Digital solutions ที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพผ่านบริการต่างๆ และการสร้างองค์ความรู้ (Wisdom) ผ่านหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทัน พร้อมอยู่กับโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน กลุ่มผู้สูงวัยมีการใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น ทำให้เป็นช่องทางของมิจฉาชีพในการเข้ามาหลอกลวงได้อย่างง่ายดาย ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2565 พบว่า มีผู้สูงอายุถูกหลอกลวงทางสื่อเฟซบุ๊กมากที่สุดถึง 44%  และทางไลน์ 31.25% สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจำเป็นต้องให้ความรู้และสร้างทักษะทางดิจิทัลให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์”

“ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราได้ทำงานร่วมกับ กลุ่มผู้สูงวัยในชมรมอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อผู้สูงวัย หรือ OPPY CLUB By Loxley  โดยนำเนื้อหาในหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ส่งต่อให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยเราได้คัดสรรเนื้อหาพื้นฐานที่เหมาะสม ประกอบด้วย สุขภาวะดิจิทัล, การจัดการความเป็นส่วนตัวและการจัดการสิทธิ์แบบมีส่วนร่วม, การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล และการจัดการร่องรอยทางไซเบอร์ และเตรียมเพิ่มเติมทักษะดิจิทัลในระดับ Advance อีก 3 เนื้อหา คือ อัตลักษณ์พลเมืองไซเบอร์ การจัดการเกี่ยวกับการกลั่น

แกล้งทางไซเบอร์ และการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์องค์กร อันจะเป็นการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่สมาชิกในกลุ่ม OPPY CLUB มีความรู้เท่าทันและมีความรอบคอบในระหว่างการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึงใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

นางสาวสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอพีพีวาย จำกัด ในฐานะครูใหญ่แห่งชมรม OPPY CLUB ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียน กล่าวว่า “สำหรับ OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย (Old People Playing Young Club) หรือที่รู้จักกันในนามของ ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย นั้น เรามุ่งเน้นการสอนผู้สูงวัยให้ใช้คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนได้อย่างสนุกและมีความสุข โดยเรามีการจัดกิจกรรมอบรมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผู้สูงวัยไม่ตกยุคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งความร่วมมือกับ AIS ในครั้งนี้ ทาง OPPY CLUB ได้นำเนื้อหาในหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์ จัดอบรมให้แก่สมาชิกในกลุ่ม OPPY CLUB เพื่อให้กลุ่มผู้สูงวัยมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการใช้งานดิจิทัล และสามารถรับมือการใช้งานบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์”

เอไอเอส ยังคงเดินหน้าขยายผลอุ่นใจไซเบอร์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีต่อไป