• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จัดหนัก จัดเต็ม กิจกรรมตรึม! ครั้งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ กับงานมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566

กาฬสินธุ์สร้างประวัติศาสตร์อีกงาน จัดเป็นครั้งแรก งานมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” จัดหนัก จัดเต็มกับกิจกรรมสะท้อนวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิม และเพลิดเพลินไปกับแสงสีเสียงที่ริมลำน้ำปาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดงานมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์ มาสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณีดั้งเดิม

ณ บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตีโปงลาง เปิดงาน มหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่นำเสนอด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ให้ชาวกาฬสินธุ์ ภูมิใจ และรักกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ชาวชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับและมีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม พิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าโสมพะมิตร, พิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา บูชาโชค, รำถวายเจ้าโสมพะมิตร 230 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2022 “ปลายฟ้า ทองแร่” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2023 และ “จินนี่ สุมิตรา โคกัต” มิสแกรนด์มหาสารคาม 2023

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแรง “รวยวัฒนธรรม” ดั่งเช่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวมา การนำสิ่งที่มีอยู่มาพัฒนาบ้านเมืองกระทรวง อว. เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการเดินทางไปสู่เศรษฐกิจด้วยสองขา คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกหนึ่งคือเศรษฐกิจที่อิงศิลปะ วัฒนธรรม เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ บวกกับเศรษฐกิจเชิงท่องเที่ยว นี่คืออนาคตของประเทศไทย ขณะนี้กระทรวง อว.เราวิจัยเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนแม้ไม่มีงบประมาณ หรืองบประมาณน้อยเราก็ทำ เพราะเรารักกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เป็นบ้านของเรา ถ้าเราทิ้งกาฬสินธุ์ ใครจะดูดาย เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนในทุนที่เรามีอยู่นั่นคือทุนทางวัฒนธรรม

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีต้นทุนวัฒนธรรมที่มากมาย วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และที่เห็นก็คือคนกาฬสินธุ์ มีความรัก ความสามัคคี ที่น่าชื่นชม สิ่งเหล่านี้ควรค่าแก่การนำเสนอให้ประชาคมในประเทศและสากล ได้เรียนรู้ เล็งเห็น จังหวัดกาฬสินธุ์จะก้าวข้ามการเหลื่อมล้ำ ความยากจน ไปสู่จุดแข็งในการพัฒนาจังหวัดต่อไป

ภายในงานมีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การแสดงรำวงย้อนยุคจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การฉายหนังกางแปลง, กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น, การแสดงดนตรีโปงลาง และการกระตุ้นเศรษฐกิจวิถีชุมชนสินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน การแสดงรำวงย้อนยุคจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การฉายหนังกางแปลง, กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น, การแสดงดนตรีโปงลาง, วิถีชุมชนสินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน และการแสดง Cover dance ถือได้ว่าเป็นมหกรรมที่ครบครันในทุกมิติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน กิจกรรมความบันเทิง สินค้าทางภูมิปัญญาชุมชน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ

  • วันที่ 4 มีนาคม 2566
    กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การแสดงรำวงย้อนยุคจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การฉายหนังกางแปลง, กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น, การแสดงดนตรีโปงลาง และการกระตุ้นเศรษฐกิจวิถีชุมชนสินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน
  • วันที่ 5 มีนาคม 2566
    ซึ่งเป็นเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ จากชุมชนทั้ง 9 คุ้มวัด, พิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าโสมพะมิตร, พิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา บูชาโชค, รำถวายเจ้าโสมพะมิตร 230 ปี เมืองกาฬสินธุ์, การแสดงฟ้อนรำละครวัฒนธรรมภูไท และแฟชันโชว์ผ้าพื้นเมืองกาฬสินธุ์ โดยทีมนางงามเด็ก Little Miss Kalasin และ “ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2022 “ปลายฟ้า ทองแร่” มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2023 และ “จินนี่ สุมิตรา โคกัต” มิสแกรนด์มหาสารคาม 2023
  • วันที่ 6 มีนาคม 2566
    การแสดงรำวงย้อนยุกจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, การฉายหนังกางแปลง, กิจกรรมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น, การแสดงดนตรีโปงลาง, วิถีชุมชนสินค้าท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน และการแสดง Cover dance ถือได้ว่าเป็นมหกรรมที่ครบครันในทุกมิติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน กิจกรรมความบันเทิง สินค้าทางภูมิปัญญาชุมชน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ในงานมหกรรมฟื้นใจเมือง “ภูมิถิ่น แก่งสำโรง โค้งสงเปลือย” ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร (ตลาดริมน้ำปาว) จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วมาม่วนซื่นโฮแซว นำกันเด้อพี่น้อง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!