• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสากิจเพื่อสังคม) กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไปต่างประเทศ

นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสากิจเพื่อสังคม) กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 7 – 11 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ตนเองพร้อมทีมงานในนามบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) กาฬสินธุ์ จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เวียงจันทร์ สปป.ลาว ที่ Vientiane Logistics Park โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประธานบริษัทบัวสวรรค์ เอนเนอจี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยประธาน บริษัท เวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด (Vientiane Logistics Park : VLP ในเครือบริษัท สิดทิโลจิสติกส์ลาว จำกัด), รองอธิบดี กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว พร้อมคณะ

นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ตนเองยังได้นำผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปมอบเป็นของฝากให้กับคณะต้อนรับที่ สปป.ลาวด้วย ประกอบด้วย น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ, ปลาร้าบองสูตรพิเศษตราแม่บุญล้ำ จิ้งหรีดอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลายอย่าง และยังได้มีการสนทนากันในเรื่องที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเปิดตลาดในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ สปป.ลาว, กัมพูชา และประเทศอื่นๆ เพื่อนำเงินเข้าประเทศ สร้างรายได้ให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com