• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 เวลา 13.00 น ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน รด.ต้นแบบนวัตกรรม การรับตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทาร มณฑลทหารบกที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2565

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม, นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ ครูที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย นศท.ญ ฐิติรัตน์ ชัยประโคม, นศท.ยศพร พันธ์สอาด และ นศท.ณัชพล เจียรกมลโชต ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันฯ สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบทที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ว่าที่ร้อยเอกจารยุทธ ปาละสานต์ ครูที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร กล่าวว่า “วันนี้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ รด.ต้นแบบนวัตกรรม เครื่องคำนวณธงสีอัตโนมัติ ในการตรวจมาตราฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทางชมรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นผู้นำในเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “รด.ต้นแบบนวัตกรรม” วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับงานวิจัยฯ พัฒนาเครื่องช่วยฝึก “เครื่องคำนวณสีธงอัตโนมัติ” เพื่อใช้วัดอุณหภูมิ ความร้อน ระหว่างการฝึก แจ้งเตือนผ่านระบบ App ถึงครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มาร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com