• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

จัดดีต่อเนื่อง “พิพิธภัณฑ์สิรินธร เปิดงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 4” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark

วันนี้ (12 เมษายน 2566) เวลา 10.00 น. นางสาวดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่องาน “ไดโนพาเลาะครั้งที่ 4 ออนซอนกาฬสินธุ์ ถิ่นจีโอพาร์ค” โดยมีนางสาวโชติมา ยามี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Workshop การสร้างผลิตภัณฑ์ของดี จีโอพาร์ค อาทิ การสาธิตทำมาลัยไม้ไผ่ การประดิษฐ์ธุง ทำตุ๊กตาไดโนหอม ทำพวงกุญแจไดโนเสาร์ รวมทั้งการออกบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น 7 อำเภอ และ กิจกรรมเลาะตามเส้นทางแหล่งซากดึกดำบรรพ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภูกุ้มข้าว ภูน้อย ภูแฝก และภูน้ำจั้น

โดยการจัดกิจกรรมไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้แทนส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน อาทิ คุณวิไลลักษณ์ เวชยาพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ คุณชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และคุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมไดโนพาเลาะจะจัดระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
0821078177, 0622342888