• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

ม.กาฬสินธุ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เรียนแบบ Active Learning ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ International Internship : Hue University of Economics & Kalasin University ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6 -12 มิถุนายน 2566

โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือการเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ที่ University of Economics, Hue University ประเทศเวียดนาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา รวมจำนวน 13 คน  ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาของ Hue University of Economics อย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยนการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคตร่วมกัน จากนั้นมีกิจกรรมให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์กัน ภายใต้กิจกรรม Welcoming Ceremony and Ice Breaking Activities

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การมาครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ Hue University of Economics ประเทศเวียดนาม ที่ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกัน และต้องการให้เกิดการเรียนแบบ Active Learning ขึ้น ในด้านวัฒนธรรม ภาษา และทักษะการใช้ชีวิต โดยครั้งนี้เป็นโครงการรุ่นที่ 1 และจะขยายผลให้เกิดความต่อเนื่องในอนาคต พร้อมกับได้เชิญทาง Hue University of Economics ไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในอนาคต

ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนทางวิชาการในครั้งนี้นอกจากจะเข้าเยี่ยมชมกับ Hue University of Economics แล้ว ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ของเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม เพิ่มเติมด้วย เช่น การเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหาร (ข้าวเกรียบเวียดนาม)  ภายใต้แบนนด์  HueOne Food Company  Hue – City เป็นโรงงานขนาดกลาง ที่นำเอาวัตถุดิบจากชุมชน เช่นอาหารทะเล และอาหารพื้นถิ่น  มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ  เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์โอทอปของเวียดนาม ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วย  การเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของเมืองเว้  ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านผลิตสินค้าจากไม้ประจำถิ่นและดอกไม้โบราณ  การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเสื้อผ้าระดับโลก ของ บริษัท Hanesbrands เวียดนามเว้ จํากัด รวมไปถึงการทำกิจกรรมอาสาสมัครเก็บขยะริมชายหาดด้วย

ธีรนันท์  ขันตี   ม.กาฬสินธุ์/รายงาน