• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) ให้ความเมตตาสนับสนุนแนวคิดการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง JURASSIC NEW WORLD โดยให้นำเรื่องราวปาฎิหาริย์การนิมิตเห็นไดโนเสาร์ของหลวงปู่หา สุภโร ที่ถูกต้องไว้ในบทภาพยนตร์ด้วย

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดสักกวัน ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ คณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง “JURASSIC NEW WORLD กาฬสินธุ์เมืองตำนานไดโนเสาร์โลก” ประกอบด้วย นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี นายณรงค์ ขูรูรักษ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนบุรี และ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ากราบนมัสการ พระญาณรักขิต (แผน โสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) เพื่อรายงานแนวคิดการสร้างภาพยนตร์ฯ โดยท่านได้ให้ความเมตตาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โดยขอให้นำเรื่องราวกาฏิหาริย์การนิมิตเห็นไดโนเสาร์ของหลวงปู่หา สุภโร ที่ถูกต้อง ไว้ในบทภาพยนตร์ด้วย


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า แนวคิดการสร้างภาพยนตร์ SOFT POWER เรื่อง JURASSIC NEW WORLD กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด(ธ) สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เนื่องจากประวัติการค้นพบซากไดโนเสาร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกอีกด้วย เมื่อนำเรื่องราวดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอันงดงาม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดฯ มีบทตัวละครทั้งตัวร้าย ตัวดี รวมถึงการสร้างจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของการสร้างภาพยนตร์ ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มาก อีกทั้งควรนำเรื่องราวปาฎิหาริย์การนิมิตเห็นไดโนเสาร์ของ หลวงปู่หา สุภโร ที่ถูกต้อง มาถ่ายทอดผ่านบทภาพยนตร์ด้วย เพราะหากแนวคิดดี มีเรื่องราวที่ถูกต้อง

การดำเนินงานก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้การสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ แม้ว่าจะต้องใช้งบลงทุนสร้างถึง ๒๐ ล้านบาท และใช้เวลาถ่ายทำนานเป็นปีก็ตาม ซึ่งทีมคณะทำงานฯ ขอกราบนมัสการที่หลวงพ่อฯได้ให้ความเมตตาครั้งนี้ และน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์กาฬสินธุ์ เรื่อง JURASSIC NEW WORLD กาฬสินธุ์ตำนานเมืองไดโนเสาร์โลก ต่อไป

#KALASIN SMART GREEN CITY #AGRO TOURISM #SOFT POWER

#JURASSIC WORLD #KALASIN JURASSIC NEW WORLD #GEOPARK #JURASSIC

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!