• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

ครบรอบ 20 ปีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ช่วยสร้างวัฒนธรรมเป็นเทศกาลดูแลสุขภาพ ทำบุญล้างบาป ละชั่ว ทำดี พัฒนาจิตใจให้เบิกบาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ เลขานุการศูนย์ฯ ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านเด็กเยาวชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน จัดเวทีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงชื่อปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดม่วงศรี บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โอกาสครบรอบ 20 ปี การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ สร้างวัฒนธรรมเทศกาลสุขภาพ ทำบุญล้างบาป ละชั่ว ทำดี พัฒนาจิตใจให้เบิกบาน ตามแนวทางพุทธศาสนาตลอดเวลาเข้าพรรษา 90 วัน มีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป และมีผู้ร่วมลงชื่องดเหล้าตลอดพรรษาเป็นจำนานมาก


ดร.นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า ปี 2566 เป็นปีครบรอบ 20ปีของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมสังคมไทยให้เป็นเทศกาลการลดละเลิกการดื่มสุราของพุทธศาสนิกชน และละชั่วล้างบาปทั้งปวง ทำความดี พัฒนาจิตใจให้เบิกบาน ตามแนวทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่งเสริมค่านิยมคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ว่า “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ” ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้คนไทย ลดละเลิกการดื่มสุรา เครื่องดื่มมึนเมา ในช่วงเข้าพรรษา 90 วัน ส่งเสริมการทำบุญ ล้างบาป ละชั่วทั้งปวง และทำจิตใจให้เบิกบาน ตามแนวทางหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ปฏิบัติศีล 5 มีสมาธิ และปัญญา ตลอดจนการมุ่งทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใจ ในช่วงระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2566 เป็นเวลา 90 วัน ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนาสนิกชนที่ดื่มเหล้า ถือโอกาส ลดละเลิกเหล้าเพื่อสุขภาพและทำความดีเพื่อในหลวง และขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำความดี ละความชั่วทั้งปวง เจริญสติ ทำบุญทำทาน ทำจิตใจให้ผ่องใจ ตลอดเวลา 90 วัน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ครอบครัว และหน้าที่การงาน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ดร.นิรุจน์ กล่าว

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีบทบาทหน้า รณรงค์ แก้ไขปัญหา และพัฒนานวัตกรรมการณรงค์ ลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับผิดชอบพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม เลย หนองคาย และบึงกาฬ เริ่มรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มาตั้งแต่ ปี 2546 ปี 2566 ครบรอบ 20 ปีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประเด็นการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่สำคัญ ได้แก่ เลิกเหล้าเลิกจน พักตับ งดเหล้าเพื่อลูก งดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆการรณรงค์งดเหล้าของประเทศไทย ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าวแห่งแรกของประเทศไทย (ถนนข้าวเหนียว) ปี 2548 การสร้างคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ระดับโลก ปี 2552 การสร้างต้นแบบกีฬาฟุตซอลปลอดเหล้า ปี 2556 การบันทึกสถิติโลกบั้งไฟตะไลล้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ ปี 2558 เป็นต้น

#ครบรอบ 20 ปี งดเหล้าเข้าพรรษา

# เทศกาลแห่งวัฒนธรรมดูแลสุขภาพ ทำบุญล้างบาป ละชั่ว ทำดี พัฒนาจิตใจให้เบิกบาน