• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

ครูช่างกาฬสินธุ์พาลูกศิษย์เข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา

บรรยากาศวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาตามวัดต่างๆ โดยในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นำโดยนายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องบริขาร จตุปัจจัย ถวาย ณ วัดชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันเข้าพรรษา ปี 2566 ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์นิกายเถรวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 และสิ้นสุดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปีนี้มีประกาศวันหยุดยาว 6 วัน ซึ่งรวมวันเข้าพรรษา 2566 ด้วย ดังนั้นจึงเหมาะที่จะไปร่วมทำกิจกรรมทางศาสนากับครอบครัว

ในวันเข้าพรรษาที่มักตรงกับฤดูการเกษตรนี้ชาวบ้านจะปลูกพืชผล และภิกษุสงฆ์จะจำวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ร่วมบำเพ็ญกุศล ตักบาตร ถวายเทียนพรรษา รักษาศีล ตามวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ตนเองเคารพนับถือ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com