• พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

กาฬสินธุ์ รด.จิตอาสา เปิดศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 23 ได้ส่งชุดครูฝึกที่ 2 นำโดย ร้อยเอกจตุรงค์ จันทร์ศรี หัวหน้าชุดครูฝึกที่ 2 

และกำลังพลชุดครูฝึกฯ อีก 7 นาย มาทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมอบหมายให้ รด.จิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ออกดำเนินงานโครงการกิจกรรม รด.จิตอาสา

เปิดศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ลานกีฬา สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์ส่งคณะครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา พระราชทาน ออกให้บริการประชาชนในเขตสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ด้านผู้กำกับพิเศษอรุณ  เลิศอุดมโชค  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในนามคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ได้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อที่จะพัฒนาชุมชน ในเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์ทั่วไป เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเอาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ มาใช้บริการได้ โดยนโยบายของสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษามีนโยบายให้ ครู บุคลากร โดยเฉพาะชมรมนักศึกษาวิชาการทหาร ที่มีจิตอาสาได้ออกมาให้บริการพื้นที่ชุมชนในวันนี้ถือเป็นการช่วยพัฒนาพื้นที่ในชุมชนในเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาด ตัดหญ้า ให้มีความสะอาดขึ้น สำหรับโครงการจิตอาสาแบบนี้จะมีการดำเนินการไปเรื่อยๆเพราะถือเป็นการแบ่งเบาภาระกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆโดยวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์จะมีสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถที่จะออกให้บริการชุมชนและจะมีการร่วมมือจากจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 กรณีผู้สมัครร้องเรียนกัน ที่อำเภอกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์รายงานผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าร่วม 1 ราย พบเรื่องร้องเรียน 1 อำเภอ
เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จับมือหมอยาพาสวย ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมนำร่องตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City)

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!