• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

พัฒนาชุมชน

  • Home
  • รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จ.กาฬสินธุ์ แนะเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จ.กาฬสินธุ์ แนะเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื…

สีสันการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. “ร้อยแก่นสารสินธุ์”

16 มิ.ย. 2565 ณ สนามกีฬากลางจั…

พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งข้าราชการน้ำดีสู่เวทีคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องป…

จ.กาฬสินธุ์ เตรียมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 คาดมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกว่า 500 ผลิตภัณฑ์

ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บร…

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยโสธรลงพื้นที่กุดชุม รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจน

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.…