• เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  • Home
  • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ MOU มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่สังคม