• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

AIS โชว์แกร่งบนเวทีระดับเอเชีย กวาด 2 รางวัลใหญ่ 1 เดียวใน 49 ประเทศ“CEO แห่งปี” และ “สุดยอดเน็ตบ้าน” จาก Asian Telecom Awards 2023

สะท้อนผู้นำตัวจริงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในทุกมิติ AIS ยืนหนึ่งบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ได้แก่ “CEO of the Year” และ “Broadband Telecom Company of the Year” จากเวที Asian Telecom Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดอันดับธุรกิจและองค์กรด้านเทเลคอมที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานความสำเร็จยอดเยี่ยม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นผู้นำตลาดที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย AIS นับเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกจาก 49 ประเทศให้ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่มีมาตรฐานการให้บริการเทียบชั้นองค์กรเทเลคอมระดับโลก

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “การปรับตัวจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม สู่ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider และล่าสุด AIS ก็ได้ยกระดับตัวเองอีกครั้งกับการเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Cognitive Tech-Co ผ่านการทำงานที่พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมต่อการเสริมขีดความสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกภาคส่วน ประกอบกับการปรับตัวควบคู่ไปกับการทำ Digital Transformation ภายในองค์กรตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้บุคลากรเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก พร้อมเปิดรับองค์ความรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคนไทย”

“การได้รับรางวัลจาก  Asian Telecom Awards 2023 จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นพลังของพวกเราชาว AIS ที่ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับคนไทยมาโดยตลอด ผมขอเป็นตัวแทนของบริษัทและบุคลากรทุกคน ขอบคุณนิตยสาร Asian Business Review ที่มองเห็นถึงความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของ AIS ที่จะนำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการใช้งานของลูกค้าและเสริมขีดความสามารถให้กับประเทศต่อไป”

สำหรับรางวัล Asian Telecom Awards เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย ที่มีผลงานความสำเร็จยอดเยี่ยม ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ สอดรับกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังต้องเป็นองค์กรที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์  หลังจากที่สามารถได้รับไปถึง 3 สาขา ได้แก่ Mobile Operator of the Year, Telecom Company of the Year และ Digital Initiative of the Year ในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ AIS ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้ 2 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย

  • รางวัลสุดยอดCEO แห่งปี CEO Of the Year โดย AIS เป็นองค์กรเดียวจาก 49 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ ที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีผลงานผ่านการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องการส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการนำพาองค์กรให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันและความท้าทายจากสถานการณ์โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การโชว์ศักยภาพในการให้บริการ 5G รายแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2563 และสามารถขยายเครือข่ายครบ 77 จังหวัดในปีเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงผ่าน AIS Academy for Thais เพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลให้กับพนักงานและคนไทย
  • รางวัลสุดยอดผู้ให้บริการเน็ตบ้านแห่งปีBroadband Telecom Company of the Year ที่ AIS Fibre เป็นผู้ให้บริการเน็ตบ้านรายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของนวัตกรรมและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม โดยได้สร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเน็ตบ้านไทย ยกระดับการให้บริการที่พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานใน 24 ชั่วโมง พร้อมนวัตกรรมความเร็วเน็ตบ้านสูงสุด 2Gbps รายแรกในไทย รวมทั้งการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับเราท์เตอร์ เสริมศักยภาพและความสามารถในการส่งสัญญาณ รวมไปถึง WiFi อัจฉริยะ ที่สามารถจัดสรรความเร็วการใช้งานให้สอดรับกับพฤติกรรมที่หลากหลากหลายของผู้บริโภคในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมชัย กล่าวในช่วงท้ายว่า “รางวัลที่เราได้รับทั้ง 2 รางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความพร้อมขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า คนไทย และประเทศได้ในทุกมิติ นับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนประเทศไทย และจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว AIS ทุกคนมุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเป็นต้นแบบให้กับผู้เล่นในอุตสาหกรรมมาร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีเยี่ยมให้กับผู้บริโภคต่อไป”

#####

 

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!