• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แต่งชุดพื้นถิ่นกาฬสินธุ์ เปิดงานบุญคุณลาน  สู่ขวัญข้าว เป็น 1 ในประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 20.30 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ณ วัดเศวตวันวนาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ

โดยงานบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ณ วัดแห่งนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการสร้างปราสาทรวงข้าวอย่างวิจิตรสวยงาม ใช้รวงข้าวกว่า 1 ล้านรวง มาประดับตกแต่งปราสาท ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 3 เดือน เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ซึ่งเทศบาลตำบลเหนือร่วมกับชาวตำบลเหนือจัดขึ้นที่วัดเศวตวันวนาราม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน จัดขึ้นในเดือนยี่ หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา และเพื่อรำลึกถึงพระคุณพระแม่โพสพ ที่ทำให้ข้าวกล้าในนาเจริญงอกงามได้ผลตามที่ต้องการ   ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว ที่วัดเศวตวันวนาราม ตำบเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ของทุกปี โดยได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลา 30 ปี และมีการพัฒนารูปแบบจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่โดยการนำรวงข้าวมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทด้วยศิลปะอีสานแขนงต่าง ๆ จนกลายเป็นปราสาทรวงข้าวที่วิจิตรสวยงาม

สำหรับประเพณี บุญคูณลาน เป็นการทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้วและกองไว้ในลานข้าวกำหนดทำในเดือนยี่จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ เหตุที่มีการทำบุญนี้เนื่องจากผู้ใดที่ทำนาได้ข้าวมากๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉางก็อยากทำบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลให้เพิ่มความมั่งมีศรีสุขแก่ตน และครอบครัวสืบไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก ปชส.กาฬสินธุ์