• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

วัดกุดอ้อศูนย์รวมใจชาวบ้าน จัดงานบุญใหญ่ยกช่อฟ้า ฉลองศาลาการเปรียญ ฉลองปริญญาบัตรลูกศิษย์วัด 4 บัณฑิตใหม่

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดงานพิธียกช่อฟ้า ฉลองศาลาการเปรียญ ถวายซุ้มประตูวัด ถวายการบูรณะอุโบสถ บุญมหาชาติ และฉลองปริญญาบัตรลูกศิษย์วัด (จอมยุทธ) ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2566 และมีมหรสพสมโภชน์ตลอดทั้ง 3 คืน โดยมีพระครูสุตรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระนักปฏิบัติ ที่สร้างความศรัทธาให้ชาวบ้านได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา เป็นผู้จัดเตรียมงานครั้งนี้จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี

โดยกิจกรรมประเพณีในวันแรก (7 เม.ย. 2566) เวลา 14.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีแห่ช่อฟ้า และพิธีแห่ปริญญาบัตร ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร จากวัดกุดอ้อ บ้านกุดอ้อ หมู่ 2 ไปยังบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 แล้วกลับมาแห่รอบอุโบสถในวัดกุดอ้อ 3 รอบ ก่อนนำกลับมาตั้งไว้ยังกองอำนวยการ มีพุทธศาสนิกชนจากหมู่บ้านกุดอ้อ หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ และญาติธรรมในพื้นที่เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก

วันที่สอง (8 เม.ย. 2566) เวลา 09.00 น. เป็นพิธียกช่อฟ้า ได้น้อมนิมนต์ พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี พร้อมด้วย พระครูวรธรรมธัช, ดร. (วรวิทย์ ธมฺมจาโร) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะสงฆ์จากอำเภอ ตำบลต่างๆ เข้าร่วมประกอบพิธีทางสงฆ์ โดยมีนางบุญรื่น ศรีธเรศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้าภาพช่อฟ้า ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชนทั้ง 2 หมู่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างล้นหลามจนแน่นวัด แถมมีการแสดงรำบูชาช่อฟ้าจากนางรำตัวแทนจาก 2 หมู่บ้านให้รับชมอย่างสวยงามด้วย

โดยในส่วนของวันที่สาม (9 เม.ย. 2566) เวลา 19.00 น. เป็นพิธีเทศน์มหาชาติและถวายต้นกัณฑ์หลอน ซึ่งนับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่มีสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นกันมา ทำให้ทั้งบริเวณวัดถูกพัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน มีชาวพุทธเข้ามาวัดเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นไปทุก ๆ ปี และทางวัดยังเคยได้รับรางวัลวัดพัฒนาด้านต่าง ๆ มาหลายรางวัล

โดยในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี ได้มีพิธีแห่ปริญญาบัตรลูกศิษย์วัด ชื่อกลุ่มจอมยุทธ ที่ปีนี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 4 คน ที่ได้บุญบารมีจากพระครูสุตรัตนานุกูล เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อบรมสั่งสอนและส่งเสียให้เล่าเรียน เพื่อที่จะได้เป็นคนดีมีความรู้ มีสติปัญญา เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะกลับมาทำงานพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง ถือเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่ได้ผลิตบัณฑิตมาทุกปี จนเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในพื้นที่มาถึงทุกวันนี้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com