• อังคาร. มี.ค. 21st, 2023

พล.ร.6 เปิดตลาดนัด เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ขายฟรี ทุกวันอาทิตย์

 เมื่อ เวลา 07.09 น. อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  อันเป็นตลาดนัดพืชผัก ชุมชนค่าย พล .6

ตลาดดังกล่าวตั้งอยู่ตำบล โพธิ์สัย อำเภอ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด  ระหว่างรอยต่อจังหวัดสารคาม-ร้อยเอ็ด  ถนนแจ้งสนิท หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายบ้านไผ่–อุบลราชธานี  พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6  ดำเนินการใช้พื้นที่ว่างภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จัดเป็น “ตลาดนัด พล.ร.6 เปิดให้ กำลังพล กลุ่มอาชีพ แม่บ้านทหารในค่าย กลุ่มอาชีพรอบค่าย  เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วม จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้ง สินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่เกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำและล้นตลาด และผลผลิตที่ไม่มีที่ขาย และผู้บริโภคให้มีทางเลือก ที่หลากหลายมากขึ้น เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ ในเวลา 06.00-12.00 น.

ซึ่งทางด้าน นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดตลาดนัดการเกษตรในครั้งนี้ ถือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดทั่วไป ให้มีโอกาส ได้นำผลผลิตมาวางจำหน่าย

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน