• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

วันที่ 16 ม.ค. 2567 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันครู ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ดร.วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี

โดยพิธีในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม หลังจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ ต่อจากนั้นนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้อ่านสารน์นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ตามด้วยนายดำรงค์เดช สุริยา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ครูอาวุโสนอกประจำการ ได้นำกล่าวคำสวดคำฉันท์ จากนั้น นายจักรกฤษณ์ พูนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ครูอาวุโสในประจำการ ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อประธานในพิธี ในนามตัวแทนผู้ปกครอง ประชาชน และชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นสัญญาในการประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และกล่าวโอวาทครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ นายตระกูล ภูพวงเพชร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้รับมอบรางวัลผู้สื่อข่าวขวัญใจชาวอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานวันครูปีนี้ด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com