• พุธ. มิ.ย. 29th, 2022

วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

  • Home
  • กาฬสินธุ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เส็งกลองอำเภอร่องคำ โชว์ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

กาฬสินธุ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เส็งกลองอำเภอร่องคำ โชว์ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา…

คณะอนุกรรมการติดตามโครงการเศรษฐกิจฐานราก (CCPOT) ลงพื้นที่ชุมคุณธรรมวัดกกต้อง จ.กาฬสินธุ์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวล…

หัวหน้าผู้ตรวจฯ กระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 256…

กาฬสินธุ์ จัดแข่งฟุตบอลวัฒนธรรมการกุศล “CULTURE VIP CUP ครั้งที่ 1”

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เปิดการแข่งข…